Knall og Fall

På vegen mot å lera noko nytt endar me av og till på tryne. Det handlar ikkje om kor mange gongar me dett, men om kor mange gongar me reiser oss att. Så kan me le litt av oss sjølv etterpå..