Meditasjon og Pranayama

Dei fleste har høyrt om meditasjon og har ei formeining om kva det inneber. Me utforskar fleire teknikkar og innfallsvinklar til meditasjon, og ved jamn praksis vil du finne fram til dei teknikkane som kan hjelpa deg i kvardagen.

Gåvene frå meditasjon er mange. Innsikt, avspenning og ro, harmoni, energi og kraft, og eit sterkare sinn til å takle stress og motgong.

Pranayama: Ordet ’prana’ tyder livskraft som ofte blir symbolisert med pust. Der det er pust er det liv. ’Yama’ tyder kontroll, eller å halda tilbake. Enklare sagt: pusteøvingar. Ynskjer du å utforska din eigen pust og oppleva resultat som auka fokus, auka energi og eit meir velbalansert sinn? Me brukar pusteøvingar til å varme opp og klargjer kropp og sinn til dei fysiske øvingane og meditasjon.

OBS: Er du gravid, har høgt eller lavt blodtrykk, magesår eller astma, sei ifrå til instruktøren slik at pusteøvingane kan tilpassast dine behov.