Trivselsreglar

Nokre enkle retningsliner om korleis me vil ha det på ØYOGA.

 •  Fyrste gong hos oss? Kom i god tid for registrering (20 min før klasse)
 • Kjem du for seint (inntill 5 min over), kjem du diverre ikkje inn av omsyn til dei andre i klassen, men er velkommen neste gong
 • Me går ikkje med sko inne
 • Me skrur mobilane på lydlaus
 • Snakk med instruktøren om du har skadar eller sjukdomsrelaterte plagar som kan vera relevant for di deltaking i klassen
 • Me respekterar når andre vil sitja i ro med seg sjølv
 • Me respekterar når andre ikkje finn roa
 • Me held oss på vår eiga matte om ikkje anna er avklart
 • Bruk gjerne eit hankle om du treng
 • Nokre kan vera svært sensitive når det kjem til lukt, dette gjeld også parfyme, så vis omsyn
 • Me set ting på plass etter bruk
 • Gjerne rens matter etter bruk, då held dei lenger
 • Me er berre menneske og ukontrollerbare, kroppslege lydar og liknande er det det er, og me legg ikkje meir fokus på det