Kvifor Yoga?

Det er forska mykje på yoga, meditasjon og pranayama og korleis dette påverkar utøvaren. Alt frå store kjende yoga-meistarar, som Swami Yogananda blant fleire, til vanlege folk som meg og deg, har blitt testa, undersøkt og gitt eigne tilbakemeldingar på kva det å praktisere yoga jamnleg gjer med kropp og sinn. Her er ei liste over nokre fordelar:

asana_warrior_print

 

Fysisk:

 • Aukar fleksibilitet
 • Løysar opp stram muskulatur og spenningar
 • Betrar styrke og balanse
 • Rettar opp haldning og motverkar ryggplagar
 • Regulerar produksjon av kolesterol
 • Reduserar blodtrykk og puls
 • Utset aldring ved å stimulera avgifting i kroppen
 • Stimulerar hormonbalansen
 • Stimulerar forbrenninga som kan påverke vektap
 • Kan redusere styrke og antall hetetokter under overgangsalder
 • Kan redusere styrke og antall migreneanfall
 • Kan styrka imunforsvaret
 • Kan lette forstopping
 • Kan lette allergi- og asthmasymptom

asana_vrksasana_print

 

Mentalt:

 • Reduserar stressnivå
 • Betrar fokus og konsentrasjon
 • Roar ned hjerneaktivitet og gir betre søvnrytme
 • Reduserar angst og depresjonar
 • Stimulerar hjerneaktivitet som aukar evna til å tenke kritisk
 • Aukar kortidsminnet
 • Aukar smertegrensa
 • Lettar humøret

asana_padmasana_print

 

Spirituelt:

 • Oppmuntrar til meditasjon og refleksjon
 • Styrkar kjensla av å vera bevisst seg sjølv
 • Styrkar sjølvtilliten
 • Byggjer opp under verdet av sine medmennesker