Veldedighetsklasse

Veldedighetsklasse kjem på timeplanen ein gong annakvar månad og er basert på eit ønske om å gjera noko godt for lokalsamfunnet. Det er valfritt kor mykje du vil betala over ein fast lav sum, og pengane vert donert til eit veldedig eller samfunnstyrkande formål. Klassen er open for alle, og er samstundes ein moglegheit for at dei som ikkje har råd til å gå fast på yoga, kan kome på ein klasse til rimelig pris.